ANASAYFA

ADANA HAVA DURUMU
ADANA

Duyuru Panosu

Kuranda geçen melekler ile ilgili ayetler
konu etiketleri:kuranda geçen melekler ile ilgili ayetler,melekler hakkında ayetler,melekler,melek
31/03/2012 - 15:33
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


Hani Rabbin, Meleklere: "Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var edeceğim" demişti. Onlar da: "Biz seni şükrünle yüceltir ve (sürekli) takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?" dediler. (Allah:) "Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim" dedi.   


(BAKARA SURESİ / 30)


Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip: "Eğer doğru sözlüyseniz, bunları bana isimleriyle haber verin" dedi.   


(BAKARA SURESİ / 31)


Ve meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu.   


(BAKARA SURESİ / 34)


Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır."   


(BAKARA SURESİ / 98)


Ve onlar, Süleyman'ın mülkü (nübüvveti) hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkâr etmedi; ancak şeytanlar inkâr etti. Onlar, insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut'a ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: "Biz, yalnızca bir fitneyiz, sakın inkâr etme" demedikçe hiç kimseye (bir şey) öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu satın alanın, ahiretten hiç bir payı olmadığını bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü; bir bilselerdi.   (BAKARA SURESİ / 102)
Şüphesiz, inkâr edip kafir olarak ölenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.   


(BAKARA SURESİ / 161)


Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır.   


(BAKARA SURESİ / 177)Onlar, bulut gölgeleri içinde Allah'ın (azabının) meleklerle onlara gelmesini ve (azap) emrinin gerçekleşmesini mi gözlüyorlar? Oysa bütün işler Allah'a döner.   


(BAKARA SURESİ / 210)


Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır."   


(BAKARA SURESİ / 248)


Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü'minler de. Tümü, Allah'a, meleklerine, Kitaplarına ve elçilerine inandı. "O'nun elçileri arasında hiç birini (diğerinden) ayırdetmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sana'dır" dediler.   


(BAKARA SURESİ / 285)


Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilah yoktur.   


(AL-İ İMRAN SURESİ / 18)


O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir."  


(AL-İ İMRAN SURESİ / 39)


Hani melekler: "Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı," demişti.   


(AL-İ İMRAN SURESİ / 42)Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, saygındır' ve (Allah'a) yakın kılınanlardandır.."   


(AL-İ İMRAN SURESİ / 45)


O, melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Siz, müslüman olduktan sonra, size küfrü mü emredecek?   


(AL-İ İMRAN SURESİ / 80)


İşte bunların cezası, Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetlerinin üzerine olmasıdır.   


(AL-İ İMRAN SURESİ / 87)


Sen mü'minlere: "Rabbinizin size meleklerden indirilmiş üç bin kişiyle yardım-iletmesi size yetmez mi?" diyordun.   


(AL-İ İMRAN SURESİ / 124)


Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanıverirlerse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı beş bin kişiyle yardım ulaştıracaktır.   


(AL-İ İMRAN SURESİ / 125)


Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayatına son verecekleri zaman derler ki: "Nerde idiniz?" Onlar: "Biz, yeryüzünde zayıf bırakılmışlar (müstaz'aflar) idik." derler. (Melekler de:) "Hicret etmeniz için Allah'ın arzı geniş değil miydi?" derler. İşte onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü yataktır o?   


(NİSA SURESİ / 97)Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.   


(NİSA SURESİ / 136)


Fakat Allah, sana indirdiğiyle şahidlik eder ki, O, bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahittirler. Şahid olarak Allah yeter.   


(NİSA SURESİ / 166)


Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'karşı çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır.   


(NİSA SURESİ / 172)


Ve derler ki: "Ona bir melek indirilmeli değil miydi?" Eğer bir melek indirilseydi, elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtırılmazdı.  


(EN'AM SURESİ / 8)


Onu eğer bir melek kılsaydık, elbette erkek (suretinde bir melek) kılardık ve mutlaka katmakta oldukları (şüpheleri) yine katardık.   


(EN'AM SURESİ / 9)


De ki: "Size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam." De ki: "Kör olanla, gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz?"   


(EN'AM SURESİ / 50)


Böylece İbrahim'e, -kesin bilgiyle inananlardan olması için- göklerin ve yerin melekûtunu10 gösteriyorduk.   


(EN'AM SURESİ / 75)


Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiç bir şey vahyolunmamışken "Bana da vahy geldi" diyen ve "Allah'ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim" diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün 'şiddetli sarsıntıları' sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara: "Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan) çıkarın, bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O'nun ayetlerinden büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azabla karşılık göreceksiniz" (dediklerinde) bir görsen...   


(EN'AM SURESİ / 93)


Gerçek şu ki, biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık, -Allah'ın dilediği dışında- yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar.   


(EN'AM SURESİ / 111)


Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini mi, ya da Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazılarının geleceği gün, daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa hiç kimseye imanı yarar sağlamaz. De ki: "Bekleyin, biz de şüphesiz beklemekteyiz."   


(EN'AM SURESİ / 158)


Andolsun, biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil) verdik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler; o, secde edenlerden olmadı.   


(A'RAF SURESİ / 11)


Şeytan, kendilerinden 'örtülüp gizlenen çirkin yerlerini' açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir."   


(A'RAF SURESİ / 20)


Siz Rabbinizden yardım taleb ediyordunuz, O da: "Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim" diye cevap vermişti.   


(ENFAL SURESİ / 9)

 

DİĞER KONULAR

Kuranda geçen melekler ile ilgili ayetler
konu etiketleri:kuranda geçen melekler ile ilgili ayetler,melekler hakkında ayetler,melekler,melek
Kuranda evlilik
Güzel Kurani kerimimizde geçen evlilik ile ilgili ayetler. Kuranda geçen evlilik ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte. Kura
Kuranda hayvanlar
Güzel Kurani kerimimizde geçen hayvanlar ile ilgili ayetler. Kuranda geçen hayvanlar ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.
Kuranda meyve
Güzel Kurani kerimimizde geçen meyve ile ilgili ayetler. Kuranda geçen meyve ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte. Kuranda
Kuranda peygamberler
Güzel Kurani kerimimizde geçen peygamberler ile ilgili ayetler. Kuranda geçen peygamberler ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekt
Kuranda faiz
Güzel Kurani kerimimizde geçen faiz ile ilgili ayetler. Kuranda geçen faiz ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte. Kuranda fa
zekat ile ilgili ayetler
zekat ile ilgili ayetler
Kuranda hıristiyanlar
Güzel Kurani kerimimizde geçen hıristiyanlar ile ilgili ayetler. Kuranda geçen hıristiyanlar ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenme
.::Kuran-ı Kerim'de olan yahudilerle ilgili ayetler::
::Kuran-ı Kerim'de olan yahudilerle ilgili ayetler::
Kuranda geçen kuran ile ilgili ayetler
Konu etiketleri:kuranda geçen kuran ile ilgili ayetler,kuran hakkında ayetler.

n

Kuranda çocuk

n

Kuranda kadınlar

n

hac ayetleri

n

NAMAZLA İLGİLİ AYETLER

n

Cehenneme Girecek 25 Kişi

n

Rasule İtaat İle İlgili Ayetler

n

Ayetlerle Cehennem Nedir ve Nasıl Bir Yerdir

n

Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir

n

Cihad İle İlgili Ayetler

n

Tağut İle İlgili Ayetler

n

Oruç İle İlgili Ayetler

n

Cennete Girecek İnsanların Vasıfları

Dergi Tanıtımı

Genç Birikim Dergisi’nin Eylül Sayısı Çıktı

Kitap Tanıtımı

Fizilal Kuran Tefsiri

Her müslümanın hatta hangi dinden olursa olsun her insanın hayatında ilk başlarda okuması gereken ve ama mutlaka okuması gereken günümüz diline göre ç

Tavsiye Siteler